հայերեն

😎 
Enter your username

1 Փարիսեցիներից մի մարդ կար՝ Նիկոդեմոս անունով, հրեաների իշխան.

2 Նա գիշերով եկավ Հիսուսի մոտ և ասաց նրան.

3 Յիսուս պատասխանեց անոր ու ըսաւ.

4 Նիկոդեմոսն ասաց նրան. կարո՞ղ է նա երկրորդ անգամ մտնել իր մոր արգանդը և ծնվել:

5 Հիսուսը պատասխանեց.

6 Մարմնից ծնվածը մարմին է. և Հոգուց ծնվածը հոգի է:

7 Մի՛ զարմացիր, որ ես ասացի քեզ, դուք պետք է նորից ծնվեք:

8 Քամին փչում է այնտեղ, ուր ուզում է, և դու լսում ես նրա ձայնը, բայց չես կարող ասել, թե որտեղից է այն գալիս և ուր է գնում.

9 Նիկոդեմոսը պատասխանեց և ասաց նրան.

10 Հիսուսը պատասխանեց և ասաց նրան.

11 Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ քեզ, մենք խոսում ենք, որ գիտենք, և վկայում ենք, որ տեսել ենք. և դուք չեք ընդունում մեր վկայությունը:

12 Եթե ես ձեզ երկրային բաներ ասացի, բայց դուք չեք հավատում, ինչպե՞ս կհավատաք, եթե ասեմ ձեզ երկնային բաների մասին։

13 Եվ ոչ ոք երկինք չի բարձրացել, եթե ոչ նա, ով իջավ երկնքից, այսինքն՝ մարդու Որդին, որ երկնքում է։

14 Եվ ինչպես Մովսեսը բարձրացրեց օձը անապատում, այնպես էլ մարդու Որդին պետք է բարձրացվի.

15 Որպեսզի ամեն ոք, ով հավատում է նրան, չկորչի, այլ ունենա հավիտենական կյանք:

16 Որովհետեւ Աստուած այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին Որդուն տուաւ, որպէսզի ո՛վ որ կը հաւատայ անոր, չկորսուի, հապա ունենայ յաւիտենական կեանքը։

17 Որովհետև Աստված իր Որդուն չուղարկեց աշխարհ՝ դատապարտելու աշխարհը. այլ որ աշխարհը նրա միջոցով փրկվի:

18 Ով հավատում է նրան, չի դատապարտվում, բայց ով չի հավատում, արդեն դատապարտված է, քանի որ չի հավատացել Աստծո միածին Որդու անվանը:

19 Եվ սա է դատապարտությունը, որ լույսը եկավ աշխարհ, և մարդիկ սիրեցին խավարը, քան լույսը, որովհետև նրանց գործերը չար էին:

20 Որովհետև ամեն ով որ չարիք է գործում, ատում է լույսը և չի գալիս դեպի լույսը, որպեսզի նրա գործերը չհանդիմանվեն։

21 Բայց նա, ով ճշմարտություն է անում, գալիս է դեպի լույսը, որպեսզի նրա գործերը հայտնվեն, որ դրանք արվել են Աստծո կողմից:

~ Հովհաննես 3։1-21

Փրկության, հավերժական կյանքի կամ հավերժական անեծքի մասին ճշմարտությունն այն է, որ դա բացառապես կախված է նրանից՝ Հիսուս Քրիստոսը ձեր Տերն ու Փրկիչն է, թե՝ ոչ: Եթե ​​դուք չեք դիմել դեպի Հիսուս Քրիստոսը, նրան դարձնելով Տեր և Փրկիչ ձեր կյանքի վրա նախքան մահանալը, ապա դուք կկրեք հավերժական տանջանք: Սա այն ճշմարտությունն է, որը մարդկանց մեծամասնությունը չի ցանկանում լսել: Բայց ես ասում եմ քեզ, որովհետև ես մտածում եմ քո մասին և չեմ ուզում, որ որևէ մեկը հայտնվի Դժոխքում, թեև անթիվ մարդիկ արդեն այնտեղ են, առանց հույսի:

Մարդիկ հակված են բռնվել տեսությունների և ինչ-որ դեպքերի մեջ. չցանկանալով բացարձակ ԱՍՏԾՈ, բացարձակ ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ։ Աշխարհիկ աշխարհի համար ֆանտազիան և պոստմոդեռնիզմն ավելի զվարճալի են: Նույնիսկ այն հիշատակումը, որ դեպի Դրախտ տանող միայն մեկ ճանապարհ կա, մարդկանց մեծամասնության համար դաժան և սարսափելի է համարվում: Հանրաճանաչ տեսությունն այն է, որ բոլոր ճանապարհները ի վերջո մեզ բերում են նույն տեղում, և որ այն ճանապարհը, որը մարդը ընտրում է կյանքում, միայն փոխում է մեր ապրելակերպը, բայց չի ազդում մեր հավերժության վրա: Նրանք ուզում են հավատալ, որ Դժոխք չկա, և եթե կա, ապա դա կամ այնքան էլ վատ չէ, ԿԱՄ միայն ընտրյալները, ինչպիսին Ադոլֆ Հիտլերն է, հայտնվում են այնտեղ:

ԴՈՒ ՊԵՏՔ Է ապաշխարես և դառնաս դեպի Հիսուս Քրիստոսը՝ ԱՍՏԾՈ Սուրբ Որդին, և Նրան դարձնես քո Փրկիչը: Ուրիշ ճանապարհ չկա։

Յիսուս ըսաւ անոր. «Ես եմ ճամբան, ճշմարտութիւնը եւ կեանքը. ո՛չ մէկը կու գայ Հօրը քով, եթէ ոչ՝ ինծմով»: ~ Մատթեոս 7։20-22

 

13 Մտեք նեղ դռնով, որովհետև լայն է դուռը, և լայն է ճանապարհը, որը տանում է դեպի կործանում, և շատերը կան, որ մտնում են դրանով։

14 Որովհետև նեղ է դուռը, և նեղ է ճանապարհը, որը տանում է դեպի կյանք, և քչերն են այն գտնում։

~ Մատթեոս 7։13-14

 

21 Ամեն ոք, ով ինձ ասում է՝ Տե՛ր, Տե՛ր, չի մտնի երկնքի արքայությունը. բայց նա, ով կատարում է իմ Հոր կամքը, որ երկնքում է:

22 Այն օրը շատերն ինձ կասեն. և քո անունով դևերին հանե՞լ ես։ և քո անունով շատ սքանչելի գործեր արե՞լ ես։

23 Եվ այն ժամանակ ես կխոստովանեմ նրանց, որ ես երբեք չեմ ճանաչել ձեզ. հեռացե՛ք ինձնից, դուք, որ անօրինություն եք գործում։

~ Մատթեոս 7։21-23

Ամեն լավ ու հրաշալի բան գալիս է Աստծուց: Աստծո զավակ լինելու համար, ապաշխարելով և դիմելով Հիսուսին, իսկ հետո պահպանելով ճշմարիտ քրիստոնեության կենսակերպը, դուք մուտք ունեք այն ամենին, ինչ հիանալի է: Աստվածային բժշկություն, իշխանություն հիվանդությունների և հիվանդությունների նկատմամբ, մարդկանց և վայրերից չար ոգիներին դուրս հանելու կարողություն, մահացածներին հարություն տալու կարողություն և իրական խաղաղության հասանելիություն: Այս բոլոր բաները Աստծուց են և Սուրբ Հոգուց, որը բնակվում է Աստծո Խոսքի յուրաքանչյուր ճշմարիտ Հավատացյալի մեջ, և ով ապրում է Նրա Խոսքի ցուցումների համաձայն: Ուրախությունը, իմաստությունը և իսկական հոգևոր մաքրումը կարող են գալ միայն Աստծուց, և Աստծո հետ իսկական հարաբերություններ ունենալու միակ ճանապարհը Սուրբ Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով է:

6 Բայց այն արդարությունը, որ հավատքից է, այսպես է ասում. «Քո սրտում մի ասա. (այսինքն՝ վերևից իջեցնել Քրիստոսին:)

7 Կամ՝ ո՞վ պիտի իջնի անդունդը։ (այսինքն՝ Քրիստոսին մեռելներից վեր հանել):

8 Բայց ի՞նչ է ասվում. Խոսքը մոտ է քեզ, նույնիսկ քո բերանում և քո սրտում, այսինքն՝ հավատքի խոսքը, որը մենք քարոզում ենք.

9 Որ եթե բերանովդ Տեր Հիսուսին դավանես և քո սրտում հավատաս, որ Աստված հարություն տվեց նրան մեռելներից, կփրկվես։

10 Որովհետև մարդը սրտով հավատում է արդարության համար. և բերանով խոստովանություն է արվում փրկության համար:

11 Որովհետեւ Գիրքն ասում է.

12 Որովհետև տարբերություն չկա հրեայի և հույնի միջև, քանի որ բոլորի վրա նույն Տերը հարուստ է բոլոր նրանց համար, ովքեր կանչում են իրեն:

13 Որովհետև ով որ կանչի Տիրոջ անունը, կփրկվի։

14 Ուրեմն ինչպե՞ս պիտի կանչեն նրան, ում չեն հավատում. և ինչպե՞ս պիտի հավատան նրան, ում մասին չեն լսել: եւ ինչպե՞ս պիտի լսեն առանց քարոզիչի։

15 Եվ ինչպե՞ս պիտի քարոզեն, եթե չուղարկվեն։ ինչպես գրված է. «Ի՜նչ գեղեցիկ են նրանց ոտքերը, ովքեր խաղաղության ավետարանը քարոզում են և բարի բաներ են ավետում»:

~ Հռովմայեցիս 10։6-15

Եթե ​​դուք վերստին ծնված քրիստոնյա չեք, խնդրում եմ, որոշում կայացրեք հիմա (քանի դեռ ուշ չէ) ապաշխարել և խնդրել Հիսուս Քրիստոսին դառնալ ձեր Տերն ու Փրկիչը և ստանալ հավերժական կյանք, երբ ի վերջո անցնեք: Խոնարհվեք և աղոթեք մեր Արարչին՝ միակ ճշմարիտ Աստծուն, և ներողություն խնդրեք ձեր գործած մեղքերի համար: Որոշում կայացրե՛ք ուսումնասիրել Սուրբ Գիրքը և պարզե՛ք, թե ինչ է ասում Աստված և ինչպես է Նա մեզ հրահանգել ապրել: Պատրաստ եղեք հրաժարվել ամբարիշտ բաներից, սովորություններից, որոնք հակառակ են Աստծուն: Եթե ​​դուք սուտ եք ասում, ապաշխարեք և դադարեցրեք: Եթե ​​դուք սեռական գործողություններ եք կատարում (պոռնո դիտում կամ սեռական հարաբերություններ ունենում ամուսնությունից դուրս և այլն), դուք պետք է ապաշխարեք, խնդրեք Աստծուն, որ ների ձեզ, և ՆԱ ԿԱՆԻ: Նույնիսկ եթե դուք ապրում եք համեմատաբար մաքուր կյանքով, դուք պետք է ձեր սիրտն ու միտքը կենտրոնացնեք Աստծո բաների վրա: Հեյ, դա այնքան էլ դժվար չէ, որքան կարող է թվալ: Մի բան, որն իսկապես օգնում է, հավատակիցներից բաղկացած լավ աջակցող խումբ ունենալն է: Հնարավոր է, որ ձեզ անհրաժեշտ լինի հեռանալ որոշ ընկերներից, ովքեր կհակառակեն ձեր նոր կյանքին, Աստծո հետ քայլելուն և նոր ընկերություն հաստատեն Քրիստոսի եղբայրների և քույրերի հետ:

Խնդրում եմ միացե՛ք մեր ընտանիքին՝ Աստծո ընտանիքին՝ Տիեզերքի Արարչին: - և դառնալ եղբայր կամ քույր ի Քրիստոս: Չարժե Աստծուց հեռու ապրել միայն մի օր Դժոխքում հայտնվելու համար: Ես ձեզ առաջարկում եմ նաև իմ անձնական բարեկամության ձեռքը: Եթե ​​ցանկանում եք անձամբ խոսել ինձ հետ, իմ էլ. փոստի հասցեն է rebeccalynnsturgill@gmail.com կամ կարող եք կապվել ինձ հետ նաև սոցիալական մեդիա հարթակների միջոցով: Ես այստեղ եմ, որպեսզի օգնեմ ինչով կարող եմ:

28 Եկե՛ք ինձ մոտ, դուք բոլորդ, որ աշխատում եք և ծանրաբեռնված եք, և ես ձեզ հանգիստ կտամ։

29 Վերցրո՛ւ իմ լուծը քեզ վրա և սովորի՛ր ինձնից. քանզի ես հեզ եմ և սրտով խոնարհ, և դուք հանգիստ կգտնեք ձեր հոգիների համար:

30 Որովհետև իմ լուծը քաղցր է, և իմ բեռը՝ թեթև։

~ Մատթեոս 11։28-30

Աստված սիրում է քեզ!

Translate »