Hrvatski

😎 
Enter your username

 Bio je jedan čovjek od farizeja, imenom Nikodem, židovski vladar:

 Isti je došao k Isusu noću i rekao mu: " Rabi, znamo da si ti učitelj koji je došao od Boga; jer nitko ne može činiti ova čuda koja ti činiš, osim da je Bog s njim . "

3  Odgovori mu Isus i reče mu: Zaista, zaista ti kažem: Ako se tko nanovo ne rodi, ne može vidjeti kraljevstva Božjega.

 Reče mu Nikodem: Kako se čovjek može roditi kad je star? može li drugi put ući u majčinu utrobu i roditi se?

 Isus odgovori: Zaista, zaista, kažem ti, ako se tko ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u kraljevstvo Božje.

 Što je rođeno od tijela, tijelo je; a ono što je rođeno od Duha je duh.

 Ne čudi se što sam ti rekao: Moraš se nanovo roditi.

 Vjetar puše gdje hoće, i čuješ njegov zvuk, ali ne znaš odakle dolazi i kamo ide: tako je i svaki koji je rođen od Duha.

 Nikodem odgovori i reče mu: "Kako je to moguće?"

10  Odgovori Isus i reče mu: "Jesi li ti gospodar Izraelov, a zar to ne znaš?"

11  Zaista, zaista, kažem ti, govorimo da znamo i svjedočimo da smo vidjeli; i ne primate naše svjedočanstvo.

12  Ako sam vam rekao zemaljsko, a vi ne vjerujete, kako ćete vjerovati ako vam kažem o nebeskim stvarima ?

13  I nitko nije uzašao na nebo, osim onoga koji je s neba sišao, Sin Čovječji koji je na nebu.

14  I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako mora biti podignut i Sin čovječji:

15  Da nijedan koji vjeruje u njega ne pogine, nego da ima život vječni.

16  Jer Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog Sina da nijedan koji u njega vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni.

17  Jer Bog nije poslao svoga Sina na svijet da osudi svijet; nego da se svijet po njemu spasi.

18  Tko vjeruje u njega, nije osuđen, a tko ne vjeruje, već je osuđen jer nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.

19  A ovo je osuda: svjetlost je došla na svijet, i ljudi su više voljeli tamu nego svjetlost , jer su njihova djela bila zla.

20  Jer svaki koji čini zlo mrzi svjetlo, niti dolazi k svjetlu, da se njegova djela ne bi ukorila.

21  A tko čini istinu, dolazi k svjetlu da se očituju djela njegova, da su u Bogu učinjena.

~ Ivan 3:1-21

Istina o spasenju, vječnom životu ili vječnom prokletstvu, je da isključivo ovisi o tome je li Isus Krist vaš Gospodin i Spasitelj ili nije. Ako se niste obratili Isusu Kristu, čineći ga Gospodinom i Spasiteljem nad svojim životom prije nego što umrete, tada ćete trpjeti vječne muke. To je istina koju većina ljudi ne želi čuti. Ali govorim ti jer mi je stalo do tebe, i ne želim da itko završi u paklu, iako je bezbroj ljudi već tamo, bez nade.

Ljudi su skloni da se zaokupe teorijama i što ako; ne želeći apsolutnog BOGA, apsolutnu ISTINU. Sekularnom svijetu fantazija i postmodernizam su zabavniji. Čak se i spominjanje da postoji samo jedan put do neba za većinu ljudi smatra groznim i užasnim. Popularna teorija je da nas sve ceste na kraju dovedu na isto mjesto i da put kojim se odlučimo u životu samo mijenja način na koji živimo, ali ne utječe na našu vječnost. Žele vjerovati da ne postoji pakao, a ako i postoji, ili nije tako loše mjesto ILI samo nekolicina odabranih, poput Adolfa Hitlera, završi tamo.

MORATE se pokajati i obratiti se Isusu Kristu, Svetom Sinu BOŽJEM, i učiniti Ga svojim Spasiteljem. Nema drugog načina.

 

Reče mu Isus: Ja sam put i istina i život; nitko ne dolazi k Ocu osim po meni. ~ Matej 7:20-22

 

13  Uđite na uska vrata, jer široka su vrata i širok je put, koji vode u propast, i mnogo ih je koji na njima ulaze.

14  Jer tijesna su vrata i uzak je put, koji vode u život, i malo ih je koji ga nalaze. 

~ Matej 7:13-14

 

21  Neće svaki koji mi kaže: Gospodine, Gospodine, ući u kraljevstvo nebesko; nego onaj koji vrši volju Oca mojega koji je na nebesima.

22  Mnogi će mi reći u onaj dan: Gospodine, Gospodine, nismo li u tvoje ime prorokovali? i u tvoje ime izgonili đavle? i u tvoje ime učinio mnoga čudesna djela?

23  I tada ću im priznati: nikad vas nisam poznavao; idite od mene vi koji činite bezakonje.

~ Matej 7:21-23

 

Svako dobro i divno dolazi od Boga. Da biste bili dijete Božje, pokajanjem i obraćanjem Isusu, a zatim održavanjem stila života istinskog kršćanstva, imate pristup svemu što je strašno. Božansko iscjeljenje, vlast nad bolešću i bolešću, sposobnost istjerivanja zlih duhova iz ljudi i mjesta, sposobnost podizanja mrtvih i pristup pravom miru. Sve su te stvari od Boga i Duha Svetoga koji prebiva u svakom pravom vjerniku Božje Riječi i koji živi u skladu s uputama u Njegovoj Riječi. Radost, mudrost i istinsko duhovno čišćenje mogu doći samo od Boga, a jedini način da imamo istinski odnos s Bogom je kroz Svetog Sina, Isusa Krista.

 

 Ali pravednost koja je od vjere ovako govori: "Ne govori u srcu svome: Tko će uzaći na nebo?" (to jest, spustiti Krista odozgo 🙂

 Ili: Tko će sići u dubinu? (to jest, da ponovno podignemo Krista iz mrtvih.)

 Ali što to kaže? Riječ je blizu tebe, u tvojim ustima i u tvome srcu: to jest riječ vjere koju propovijedamo;

9  Da ako ustima svojim ispovijedaš Gospodina Isusa i u srcu svome vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen.

10  Jer srcem čovjek vjeruje u pravednost; a ustima se ispovijeda za spasenje.

11  Jer Pismo kaže: Tko god vjeruje u njega, neće se posramiti.

12  Jer nema razlike između Židova i Grka, jer isti je Gospodin nad svima bogat za sve koji ga zazivaju.

13  Jer tko god zazove ime Gospodnje, bit će spašen .

14  Kako će onda zazvati onoga u koga nisu vjerovali? i kako će vjerovati u onoga za koga nisu čuli? a kako će čuti bez propovjednika?

15  A kako će propovijedati ako nisu poslani? kao što je pisano: Kako su lijepe noge onih koji propovijedaju evanđelje mira i donose radosnu vijest o dobrima!

~ Rimljanima 10,6-15

Ako niste nanovo rođeni kršćanin, donesite odluku sada (prije nego što bude prekasno) da se pokajete i zamolite Isusa Krista da postane vaš Gospodin i Spasitelj i da dobijete vječni život kada na kraju prijeđete. Ponizi se i moli se našem Stvoritelju, jedinom pravom Bogu, i traži oproštenje za grijehe koje si počinio. Donesite odluku da proučavate Svetu Bibliju i saznajte što Bog kaže i kako nas je uputio da živimo. Budite spremni odreći se bezbožnih stvari, navika koje su u suprotnosti s Bogom. Ako lažete, pokajte se i prestanite. Ako činite seksualne radnje (gledate pornografiju ili imate seksualne odnose izvan braka, itd.) trebate se pokajati, moliti Boga da vam oprosti i ON ĆE. Čak i ako živite relativno čistim životom, morate svoje srce i um usmjeriti na Božje stvari. Hej, nije tako teško kao što se čini. Jedna stvar koja stvarno pomaže jest imati dobru grupu za podršku sukršćana. Možda ćete morati otići od određenih prijatelja koji bi se protivili vašem novom životu, vašem hodu s Bogom i sklopili nova prijateljstva s braćom i sestrama u Kristu.

Molimo vas da se pridružite našoj obitelji, obitelji Boga – Stvoritelja svemira! - i postati brat ili sestra u Kristu. Ne isplati se živjeti odvojen od Boga samo da bi jednog dana završio u paklu. Nudim vam i svoju osobnu ruku prijateljstva. Ako želite razgovarati sa mnom osobno, moja e-mail adresa je rebeccalynnsturgill@gmail.com ili me možete kontaktirati i putem društvenih mreža. Ovdje sam da pomognem na bilo koji način.

28  Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti.

29  Uzmite moj jaram na sebe i naučite se od mene; jer sam krotka i ponizna srca, i naći ćete pokoj dušama svojim.

30  Jer je jaram moj blag i breme moje lako.

~ Matej 11:28-30

 

 

BOG TE VOLI!

Translate »