Esperanto

😎 
Enter your username

1 Estis viro el la Fariseoj, nomata Nikodemo, estro de la Judoj;

 Tiu venis al Jesuo nokte, kaj diris al li: Rabeno, ni scias, ke vi estas instruisto veninta de Dio; cxar neniu povas fari tiujn signojn, kiujn vi faras, se Dio ne estas kun li .

3  Jesuo respondis kaj diris al li:Vere, vere, mi diras al vi:Se homo ne estas denove naskita, li ne povas vidi la regnon de Dio.

 Nikodemo diris al li: Kiel homo povas naskiĝi, kiam li estas maljuna? ĉu li povas eniri la duan fojon en la ventron de sia patrino kaj naskiĝi?

 Jesuo respondis:Vere, vere, mi diras al vi:Se homo ne estas naskita el akvo kaj el la Spirito, li ne povas eniri en la regnon de Dio.

 Tio, kio estas naskita el la karno, estas karno; kaj tio, kio estas naskita de la Spirito, estas spirito.

 Ne miru, ke mi diris al vi:Vi devas esti denove naskitaj.

 La vento blovas, kie ĝi volas, kaj vi aŭdas ĝian sonon, sed vi ne scias, de kie ĝi venas, kaj kien ĝi iras; tiel estas ĉiu, kiu estas naskita de la Spirito.

 Nikodemo respondis kaj diris al li: Kiel tio povas esti?

10  Jesuo respondis kaj diris al li: Ĉu vi estas sinjoro de Izrael, kaj ĉu vi ne scias tion?

11  Vere, vere, mi diras al vi: Ni parolas tion, kion ni scias, kaj atestas, ke ni vidis; kaj vi ne akceptas nian ateston.

12  Se mi rakontis al vi la terajn aferojn, kaj vi ne kredas, kiel vi kredos, se mi diros al vi pri la cxielaj aferoj ?

13  Kaj neniu supreniris al la cxielo, krom tiu, kiu malsupreniris de la cxielo, la Filo de homo, kiu estas en la cxielo.

14  Kaj kiel Moseo levis la serpenton en la dezerto, tiel same devas esti levita la Filo de homo;

15  por ke ĉiu, kiu kredas al li, ne pereu, sed havu eternan vivon.

16  Ĉar Dio tiel amis la mondon, ke Li donis Sian solenaskitan Filon, por ke ĉiu, kiu kredas al li, ne pereu, sed havu eternan vivon.

17  Ĉar Dio ne sendis Sian Filon en la mondon, por kondamni la mondon; sed por ke la mondo per li estu savita.

18  Kiu kredas al li, tiu ne estas kondamnita; sed kiu ne kredas, tiu jam estas kondamnita, ĉar li ne kredis al la nomo de la solenaskita Filo de Dio.

19  Kaj jen estas la kondamno:ke la lumo venis en la mondon, kaj la homoj amis la mallumon pli ol la lumon , cxar iliaj faroj estis malbonaj.

20  Cxar cxiu, kiu faras malbonon, malamas la lumon, kaj ne venas al la lumo, por ke liaj faroj ne estu riprocxataj.

21  Sed tiu, kiu faras la veron, venas al la lumo, por ke liaj faroj montriĝu, ke ili estas faritaj en Dio.

~ Johano 3:1-21

La vero pri Savo, eterna vivo aŭ eterna kondamno, estas ke ĝi nur dependas de ĉu Jesuo Kristo estas via Sinjoro kaj Savanto, aŭ ĉu Li ne estas. Se vi ne turnis sin al Jesuo Kristo, farante Lin Sinjoro kaj Savanto super via vivo antaŭ ol vi mortos, tiam vi suferos eternan turmenton. Ĉi tio estas la vero, kiun plej multaj homoj ne volas aŭdi. Sed mi diras al vi, ĉar mi zorgas pri vi, kaj mi ne volas, ke iu finiĝos en Infero, kvankam sennombraj homoj jam estas tie, sen espero.

Homoj emas kaptiĝi en teorioj kaj kiaj se; ne volante absoluta DIO, absoluta VERO. Al la sekulara mondo, fantazio kaj postmodernismo estas pli amuzaj. Eĉ la mencio, ke ekzistas nur unu vojo al Ĉielo, estas konsiderata terura kaj terura por plej multaj homoj. La populara teorio estas ke ĉiuj vojoj eventuale alterigas nin en la sama loko, kaj ke la vojo, kiun oni elektas preni en la vivo, nur ŝanĝas kiel ni vivas sed ne efikas nian eternecon. Ili volas kredi, ke ne ekzistas Infero, kaj se ekzistas, ĝi estas aŭ ne tiom malbona de loko AŬ nur kelkaj elektitaj, kiel Adolf Hitler, alvenas tie.

Vi DEVAS penti kaj turni sin al Jesuo Kristo, la Sankta Filo de DIO, kaj fari Lin via Savanto. Ne ekzistas alia maniero.

 

Jesuo diris al li:Mi estas la vojo, la vero kaj la vivo; neniu venas al la Patro krom per mi. ~ Mateo 7:20-22

 

13  Eniru tra la mallarĝa pordego; ĉar larĝa estas la pordego, kaj larĝa estas la vojo, kiu kondukas al pereo, kaj multaj estas, kiuj eniras ĝin;

14  Ĉar mallarĝa estas la pordego, kaj malvasta estas la vojo, kiu kondukas al vivo, kaj malmultaj estas, kiuj ĝin trovas. 

~ Mateo 7:13-14

 

21  Ne cxiu, kiu diras al mi:Sinjoro, Sinjoro, eniros en la regnon de la cxielo; sed tiu, kiu faras la volon de mia Patro, kiu estas en la ĉielo.

22  Multaj diros al mi en tiu tago: Sinjoro, Sinjoro, ĉu ni ne profetis en via nomo? kaj en via nomo elpelis demonojn? kaj en Via nomo faris multajn mirindaĵojn?

23  Kaj tiam mi konfesos al ili: Mi neniam konis vin;

~ Mateo 7:21-23

 

Ĉiu bona kaj mirinda afero venas de Dio. Por esti infano de Dio, pentante kaj turnante sin al Jesuo kaj poste konservante vivstilon de vera kristanismo, vi havas aliron al ĉio, kio estas mirinda. Dia resanigo, aŭtoritato super malsano kaj malsano, la kapablo elĵeti malbonajn spiritojn el homoj kaj lokoj, la kapablo levi mortintojn, kaj aliro al vera paco. Ĉiuj ĉi tiuj aferoj estas de Dio, kaj la Sankta Spirito, kiu loĝas ene de ĉiu vera Kredanto de la Vorto de Dio, kaj kiuj vivas laŭ la instrukcioj en Lia Vorto. Ĝojo, saĝo kaj vera spirita purigado povas veni nur de Dio, kaj la sola maniero por havi aŭtentan rilaton kun Dio estas per la Sankta Filo, Jesuo Kristo.

 

 Sed la justeco, kiu estas el fido, tiele diras:Ne diru en via koro:Kiu supreniros en la cxielon? (tio estas, malsuprenigi Kriston de supre:)

 Aŭ: Kiu malsupreniros en la abismon? (tio estas, revenigi Kriston el la mortintoj.)

 Sed kion ĝi diras? Proksime de vi estas la vorto, en via busxo kaj en via koro; tio estas, la vorto de fido, kiun ni predikas;

9  Ke se vi konfesos per via buo la Sinjoron Jesuo, kaj kredos en via koro, ke Dio lin levis el la mortintoj, vi estos savita.

10  Ĉar per la koro la homo kredas al justeco; kaj per la buŝo konfesas por savo.

11  Ĉar la Skribo diras: Kiu fidas al li, tiu ne hontos.

12  Ĉar ne ekzistas diferenco inter la Judo kaj la Greko; ĉar la sama Sinjoro super ĉiuj estas riĉa por ĉiuj, kiuj Lin vokas.

13  Ĉar kiu vokos la nomon de la Eternulo, tiu estos savita .

14  Kiel do ili vokos Tiun, al kiu ili ne kredis? kaj kiel ili kredos al Tiu, pri kiu ili ne auxdis? kaj kiel ili aŭdos sen predikanto?

15  Kaj kiel ili predikos, se ili ne estos senditaj? kiel estas skribite: Kiel belaj estas la piedoj de tiuj, kiuj predikas la evangelion de paco kaj anoncas bonon!

~ Romanoj 10:6-15

Se vi ne estas renaskita kristano, bonvolu fari la decidon nun (antaŭ ol estos tro malfrue) penti kaj peti Jesuon Kriston fariĝi via Sinjoro kaj Savanto, kaj ricevi eternan vivon kiam vi fine transiros. Humilu vin kaj preĝu al nia Kreinto, la unu vera Dio, kaj petu pardonon pro pekoj, kiujn vi faris. Prenu la decidon studi la Sanktan Biblion, kaj eksciu, kion Dio diras kaj kiel Li instruis nin vivi. Volu rezigni malpiajn aferojn, kutimojn, kiuj kontraŭas Dio. Se vi diras mensogojn, pentu kaj ĉesu. Se vi faras seksajn agojn (rigardante pornaĵon aŭ havas seksajn rilatojn ekster geedzeco, ktp.), vi devas penti, petu al Dio pardoni vin kaj LI VOLAS. Eĉ se vi vivas relative puran vivon, vi devas fiksi vian koron kaj menson al aferoj de Dio. He, ĝi ne estas tiel malfacila kiel ĝi povus ŝajni. Unu afero, kiu vere helpas, estas havi bonan subtenan grupon de samideanoj. Vi eble bezonos foriri de iuj amikoj, kiuj kontraŭstarus vian novan vivon, vian promenadon kun Dio kaj fari novajn amikecojn kun fratoj kaj fratinoj en Kristo.

Bonvolu aliĝi al nia familio, la familio de Dio - Kreinto de la Universo! - kaj fariĝu frato aŭ fratino en Kristo. Ne indas vivi vivon aparte de Dio nur por fini iam en Infero. Mi proponas al vi ankaŭ mian personan manon de amikeco. Se vi ŝatus paroli kun mi persone, mia retadreso estas rebeccalynnsturgill@gmail.com aŭ vi ankaŭ povas kontakti min per sociaj retaj platformoj. Mi estas ĉi tie por helpi kiel ajn mi povas.

28  Venu al mi, vi ĉiuj, kiuj estas laborantaj kaj ŝarĝitaj, kaj Mi ripozigos vin.

29  Prenu sur vin mian jugon, kaj lernu de mi; cxar mi estas milda kaj humila en koro; kaj vi trovos ripozon por viaj animoj.

30  Ĉar mia jugo estas facila, kaj mia ŝarĝo estas malpeza.

~ Mateo 11:28-30

 

 

DIO AMAS VIN!

Translate »