eesti keel

😎 
Enter your username

1 Seal oli variseride mees, nimega Nikodeemus, juutide ülem.

 See tuli öösel Jeesuse juurde ja ütles talle: " Rabi, me teame, et sa oled Jumala õpetaja, sest keegi ei saa teha neid imesid, mida sina teed, kui Jumal ei ole temaga . "

3  Jeesus vastas ja ütles talle: Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kui inimene ei sünni uuesti, ei saa ta näha Jumala riiki.

 Nikodeemus küsis temalt: "Kuidas võib inimene sündida, kui ta on vana?" kas ta saab teist korda siseneda oma emaüsasse ja sündida?

 Jeesus vastas: "Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kui keegi ei sünni veest ja Vaimust, ei saa ta siseneda Jumala riiki."

 Mis lihast on sündinud, on liha; ja see, mis on sündinud Vaimust, on vaim.

 Ära imesta, et ma ütlesin sulle: te peate uuesti sündima!

 Tuul puhub, kus ta tahab, ja sa kuuled selle häält, kuid ei tea, kust ta tuleb ja kuhu ta läheb. Nii on iga Vaimust sündinud.

 Nikodeemus vastas ja ütles temale: "Kuidas see võib juhtuda?"

10  Jeesus vastas ja ütles talle: "Kas sa oled Iisraeli isand ega tea seda?"

11  Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle: me räägime, mida teame, ja tunnistame, mida oleme näinud. ja te ei võta meie tunnistust vastu.

12  Kui ma olen teile rääkinud maistest asjadest, aga te ei usu, siis kuidas te usute, kui ma räägin teile taevast ?

13  Ja ükski inimene ei ole tõusnud üles taevasse, peale selle, kes taevast alla tuli, Inimese Poeg, kes on taevas.

14  Ja nagu Mooses tõstis mao kõrbes, nõnda tuleb ka Inimese Poeg ülendada.

15  et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.

16  Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta andis oma ainusündinud Poja, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.

17  Sest Jumal ei läkitanud oma Poega maailma maailma hukka mõistma; vaid et maailm tema läbi päästetaks.

18  Kes Temasse usub, seda ei mõisteta hukka, aga kes ei usu, see on juba hukka mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud Poja nimesse.

19  Ja see on hukkamõist, et valgus on tulnud maailma ja inimesed armastasid rohkem pimedust kui valgust , sest nende teod olid kurjad.

20  Sest igaüks, kes teeb kurja, vihkab valgust ega tule valguse juurde, et tema tegusid ei noomitaks.

21  Aga see, kes teeb tõtt, tuleb valguse juurde, et tema teod saaksid ilmsiks, et need on tehtud Jumalas.

~ Johannese 3:1-21

Tõde Päästmise, igavese elu või igavese hukatuse kohta on see, et see sõltub ainult sellest, kas Jeesus Kristus on teie Issand ja Päästja või mitte. Kui te pole pöördunud Jeesuse Kristuse poole, muutes Teda enne surma oma elu Issandaks ja Päästjaks, siis kannatate igavese piina all. See on tõde, mida enamik inimesi kuulda ei taha. Kuid ma räägin teile, sest ma hoolin teist ja ma ei taha, et keegi põrgusse satuks, kuigi seal on juba lugematu arv inimesi, kellel pole lootust.

Inimesed kipuvad takerduma teooriatesse ja mis-kui-juttudesse; ei taha absoluutset JUMALA, absoluutset TÕDE. Ilmalikule maailmale on fantaasia ja postmodernism meelelahutuslikumad. Isegi mainimist, et taevasse on ainult üks tee, peetakse enamiku inimeste jaoks kohutavaks ja kohutavaks. Populaarne teooria ütleb, et kõik teed viivad meid lõpuks samasse kohta ja et tee, mille valitakse elus, muudab ainult seda, kuidas me elame, kuid ei mõjuta meie igavikku. Nad tahavad uskuda, et põrgut pole olemas, ja kui on, siis pole see nii halb koht VÕI ainult mõned valitud, näiteks Adolf Hitler, satuvad sinna.

Sa PEAD meelt parandama ja pöörduma Jeesuse Kristuse, JUMALA Püha Poja poole ning tegema Temast oma Päästja. Muud teed ei saa.

 

Jeesus ütles talle: "Mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei tule Isa juurde muidu kui minu kaudu." ~ Matteuse 7:20-22

 

13  Minge sisse kitsast väravast, sest avar on värav ja lai on tee, mis viib hukatusse, ja palju on neid, kes sellest sisse lähevad.

14  Sest kitsas on värav ja kitsas on tee, mis viib ellu, ja vähesed on, kes selle leiavad. 

~ Matteuse 7:13-14

 

21  Mitte igaüks, kes ütleb mulle: Issand, Issand, ei pääse taevariiki; vaid see, kes teeb minu taevaisa tahtmist.

22  Paljud ütlevad mulle sel päeval: "Issand, Issand, kas me pole prohvetlikult kuulutanud sinu nimel?" ja oled oma nimel kurje vaime välja ajanud? ja sinu nimel oled teinud palju imelisi tegusid?

23  Ja siis ma tunnistan neile: Ma ei ole teid kunagi tundnud: lahkuge minu juurest, te ülekohtu tegijad!

~ Matteuse 7:21-23

 

Iga hea ja imeline asi tuleb Jumalalt. Et olla Jumala laps, kahetsedes ja pöördudes Jeesuse poole ning säilitades seejärel tõelise kristluse elustiili, on teil juurdepääs kõigele, mis on suurepärane. Jumalik tervendamine, autoriteet haiguste ja haiguste üle, võime inimestest ja kohtadest kurjad vaimud välja ajada, võime surnuid üles äratada ja juurdepääs tõelisele rahule. Kõik need asjad on Jumalalt ja Pühalt Vaimult, kes elab iga tõelise Jumala Sõna uskuja sees ja kes elab Tema Sõna juhiste järgi. Rõõm, tarkus ja tõeline vaimne puhastus saavad tulla ainult Jumalalt ning ainus viis tõelise suhte saamiseks Jumalaga on Püha Poja Jeesuse Kristuse kaudu.

 

 Aga õigus, mis tuleb usust, räägib sellest: 'Ära ütle oma südames: Kes läheb üles taevasse? (st Kristust ülalt alla toomiseks:)

 Või: Kes laskub sügavusse? (see tähendab, et Kristus surnuist üles äratada.)

 Aga mida see ütleb? Sõna on su lähedal, su suus ja su südames: see on usu sõna, mida me kuulutame;

9  Et kui sa oma suuga tunnistad Issandat Jeesust ja usud oma südames, et Jumal on ta surnuist üles äratanud, siis sa saad päästetud.

10  Sest südamega inimene usub õiguseks; ja suuga tunnistatakse päästeks.

11  Sest Pühakiri ütleb: Ükski, kes temasse usub, ei jää häbisse.

12  Sest juudi ja kreeklase vahel ei ole vahet, sest seesama Issand kõigi üle on rikas kõigile, kes teda appi hüüavad.

13  Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse .

14  Kuidas nad siis hüüavad teda, kellesse nad ei ole uskunud? ja kuidas nad usuvad teda, kellest nad pole kuulnud? ja kuidas nad kuulevad ilma jutlustajata?

15  Ja kuidas nad jutlustavad, kui neid ei saadeta? nagu on kirjutatud: "Kui ilusad on nende jalad, kes kuulutavad rahu evangeeliumi ja kuulutavad häid asju!"

~ Roomlastele 10:6-15

Kui te ei ole uuestisündinud kristlane, tehke palun kohe (enne kui on liiga hilja) otsus kahetseda meelt ja paluda Jeesusel Kristusel saada teie Issandaks ja Päästjaks ning saada igavene elu, kui te lõpuks üle teete. Alandage end ja palvetage meie Looja, ainsa tõelise Jumala poole ning paluge andestust tehtud pattude eest. Tehke otsus uurida Püha Piiblit ja saada teada, mida Jumal ütleb ja kuidas Ta on juhendanud meid elama. Olge valmis loobuma jumalakartmatutest asjadest, harjumustest, mis on Jumalaga vastuolus. Kui valetate, parandage meelt ja lõpetage. Kui sooritate seksuaalseid tegusid (vaatate pornot või omate seksuaalsuhteid väljaspool abielu jne), peate meelt parandama, paluma Jumalal teile andeks anda ja TA TEHA TEHA ON. Isegi kui elate suhteliselt puhast elu, peate oma südame ja mõistuse suunama Jumala asjadele. Hei, see pole nii raske, kui võib tunduda. Üks asi, mis tõesti aitab, on hea kaaskristlaste tugirühm. Teil võib tekkida vajadus eemalduda teatud sõpradest, kes seisavad vastu teie uuele elule, teie teele Jumalaga ja sõlmivad uusi sõprussuhteid vendade ja õdedega Kristuses.

Palun liitu meie perega, Jumala – Universumi Looja perega! - ja saada vennaks või õeks Kristuses. Ei tasu elada Jumalast lahus, et kunagi põrgusse sattuda. Pakun teile ka oma isiklikku sõpruskätt. Kui soovite minuga isiklikult rääkida, on minu e-posti aadress rebeccalynnsturgill@gmail.com või võite minuga ühendust võtta ka sotsiaalmeedia platvormide kaudu. Olen siin, et aidata igal võimalikul viisil.

28  Tulge minu juurde kõik, kes te vaevate ja olete koormatud, ja mina annan teile hingamise.

29  Võtke enda peale minu ike ja õppige minust; sest ma olen tasane ja südamelt alandlik, ja te leiate hingamise oma hingedele.

30  Sest mu ike on hea ja mu koorem on kerge.

~ Matteuse 11:28-30

 

 

JUMAL ARMASTAB SIND!

Translate »