ខ្មែរ

😎 
Enter your username

 មាន​បុរស​ខាង​គណៈផារីស៊ី ឈ្មោះ​នីកូដេម ជា​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​សាសន៍​យូដា

 អ្នក​នោះ​ចូល​មក​គាល់​ព្រះ‌យេស៊ូ​ទាំង​យប់ ហើយ​មាន​ព្រះ‌បន្ទូល​ទៅ​គាត់​ថា៖ «លោក ​គ្រូ យើង​ខ្ញុំ​ដឹង​ថា​លោក​ជា​គ្រូ​មក​ពី​ព្រះ ដ្បិត​គ្មាន​អ្នក​ណា​អាច​ធ្វើ​អព្ភូតហេតុ​ដែល​លោក​ធ្វើ​បាន​ឡើយ លើក​លែង​តែ​ព្រះ​គង់​នៅ​ជា​មួយ​គាត់ ។

៣  ព្រះយេស៊ូ​មាន​ព្រះបន្ទូល​ទៅ​គាត់​ថា៖ «ខ្ញុំ​សុំ​ប្រាប់​អ្នក​ជា​ប្រាកដ​ថា ប្រសិន​បើ​មនុស្ស​មិន​បាន​កើត​ម្ដង​ទៀត​ទេ គាត់​មិន​អាច​ឃើញ​ព្រះរាជ្យ​របស់​ព្រះជាម្ចាស់​បាន​ឡើយ។

 នីកូដេម​មាន​ប្រសាសន៍​ទៅ​គាត់​ថា៖ «ធ្វើ​ដូច​ម្ដេច​បាន​ជា​មនុស្ស​កើត​មក​ពេល​ចាស់? តើ​គាត់​អាច​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ​ម្ដាយ​ជា​លើក​ទី​ពីរ​បាន​ឬ​ទេ?

៥  ព្រះយេស៊ូ​មាន​ព្រះបន្ទូល​តប​ថា៖ «ខ្ញុំ​សុំ​ប្រាប់​អ្នក​ជា​ប្រាកដ​ថា ប្រសិន​បើ​អ្នក​ណា​មិន​កើត​ពី​ទឹក និង​ពី​ព្រះវិញ្ញាណ​ទេ គាត់​មិន​អាច​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ព្រះរាជ្យ​នៃ​ព្រះ​បាន​ឡើយ។

៦  អ្វី​ដែល​កើត​មក​ពី​សាច់​ឈាម គឺ​ជា​សាច់។ ហើយអ្វីដែលកើតពីព្រះវិញ្ញាណ នោះគឺជាវិញ្ញាណ។

៧  កុំ​ឆ្ងល់​ឡើយ ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ប្រាប់​អ្នក​ថា អ្នក​រាល់​គ្នា​ត្រូវ​តែ​កើត​ម្ដង​ទៀត។

៨  ខ្យល់បក់មកកន្លែងដែលវារាយ ហើយអ្នកឮសំឡេងនោះ ប៉ុន្តែមិនអាចប្រាប់ពីកន្លែងណា ហើយវាទៅណាទេ អ្នកណាកើតមកពីព្រះវិញ្ញាណក៏ដូច្នោះដែរ។

៩  នីកូដេម​ឆ្លើយ​ទៅ​គាត់​ថា៖ «តើ​ការ​ទាំង​នេះ​អាច​កើត​ឡើង​យ៉ាង​ដូច​ម្ដេច?

10  ព្រះយេស៊ូ​មាន​ព្រះបន្ទូល​ទៅ​គាត់​ថា៖ «តើ​អ្នក​ជា​ម្ចាស់​របស់​ជន​ជាតិ​អ៊ីស្រា​អែល​ឬ​អត់ ហើយ​មិន​ដឹង​រឿង​ទាំង​នេះ​ឬ?

១១  យើង​ប្រាប់​អ្នក​ជា​ប្រាកដ​ថា យើង​និយាយ​ថា យើង​ដឹង ហើយ​ថ្លែង​ទីបន្ទាល់​ថា យើង​បាន​ឃើញ ហើយអ្នករាល់គ្នាមិនបានទទួលសាក្សីរបស់យើងទេ។

១២  ប្រសិនបើ​ខ្ញុំ​ប្រាប់​អ្នក​រាល់​គ្នា​នូវ​រឿង​នៅ​លើ​ផែនដី ប៉ុន្តែ​អ្នក​រាល់​គ្នា​មិន​ជឿ តើ​អ្នក​នឹង​ជឿ​យ៉ាង​ណា បើ​ខ្ញុំ​ប្រាប់​អ្នក​ពី ​រឿង​នៅ​ស្ថានសួគ៌ ?

១៣  ហើយ​គ្មាន​អ្នក​ណា​បាន​ឡើង​ទៅ​ស្ថានសួគ៌​ឡើយ គឺ​មាន​តែ​អ្នក​ដែល​ចុះ​មក​ពី​ស្ថានសួគ៌ គឺ​ជា​បុត្រ​មនុស្ស​ដែល​គង់​នៅ​ស្ថានសួគ៌។

១៤  ហើយ​កាល​ដែល​ម៉ូសេ​លើក​ពស់​ឡើង​នៅ​ទីរហោស្ថាន នោះ​កូន​មនុស្ស​ក៏​ត្រូវ​លើក​ឡើង​យ៉ាង​ណា​ដែរ

15  ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​ណា​ដែល​ជឿ​លើ​អ្នក​នោះ​មិន​ត្រូវ​វិនាស​ឡើយ គឺ​មាន​ជីវិត​អស់​កល្ប​ជានិច្ច។

16  ដ្បិត​ព្រះ​ទ្រង់​ស្រឡាញ់​មនុស្ស​លោក​ដល់​ម៉្លេះ​បាន​ជា​ទ្រង់​បាន​ប្រទាន​ព្រះរាជបុត្រា​ទ្រង់​តែ​មួយ ដើម្បី​ឲ្យ​អស់​អ្នក​ណា​ដែល​ជឿ​ដល់​ព្រះ‌អង្គ​មិន​ត្រូវ​វិនាស​ឡើយ គឺ​មាន​ជីវិត​អស់កល្ប​ជានិច្ច។

17  ដ្បិត​ព្រះ​ទ្រង់​មិន​បាន​ចាត់​ព្រះរាជ​បុត្រា​ទ្រង់​ឲ្យ​មក​ក្នុង​លោកីយ៍ ដើម្បី​ផ្ដន្ទាទោស​លោកីយ៍​ទេ។ ប៉ុន្តែ ដើម្បី​ឲ្យ​ពិភព​លោក​បាន​សង្គ្រោះ​តាម​រយៈ​លោក។

១៨  អ្នក​ណា​ដែល​ជឿ​លើ​ទ្រង់​មិន​ត្រូវ​បាន​គេ​ថ្កោលទោស​ឡើយ ប៉ុន្តែ​អ្នក​ណា​ដែល​មិន​ជឿ​ត្រូវ​បាន​កាត់​ទោស​រួច​ហើយ ពី​ព្រោះ​គាត់​មិន​បាន​ជឿ​ដល់​ព្រះ​នាម​នៃ​ព្រះ​រាជ​បុត្រា​បង្កើត​តែ​មួយ​របស់​ព្រះ។

១៩  ហើយ​នេះ​គឺ​ជា​ការ​ផ្ដន្ទាទោស គឺ​ពន្លឺ​បាន​ចូល​មក​ក្នុង​ពិភពលោក ហើយ​មនុស្ស​បាន​ចូល​ចិត្ត ​ភាព​ងងឹត​ជា​ជាង​ពន្លឺ ដោយ​សារ​អំពើ​របស់​ពួក​គេ​អាក្រក់។

២០  ត្បិត​អស់​អ្នក​ណា​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​អាក្រក់ ស្អប់​ពន្លឺ ហើយ​មិន​មក​រក​ពន្លឺ​ឡើយ ក្រែង​លោ​អំពើ​របស់​ខ្លួន​ត្រូវ​បាន​បន្ទោស។

២១  ប៉ុន្តែ​អ្នក​ណា​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​តាម​សេចក្ដី​ពិត នោះ​នឹង​មក​ឯ​ពន្លឺ ដើម្បី​ឲ្យ​ការ​ប្រព្រឹត្ត​របស់​ខ្លួន​បាន​សម្ដែង​ឲ្យ​ឃើញ ដើម្បី​ឲ្យ​គេ​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ក្នុង​ព្រះ។

~ យ៉ូហាន ៣:១​-​២១

សេចក្តីពិតអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះ ជីវិតអស់កល្បជានិច្ច ឬការរងទុក្ខអស់កល្បជានិច្ច គឺវាអាស្រ័យតែលើថាតើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់ និងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់អ្នក ឬប្រសិនបើទ្រង់មិនមែន។ ប្រសិនបើ​អ្នក​មិន​បាន​ងាក​ទៅ​រក​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ដោយ​តាំង​ទ្រង់​ជា​ព្រះអម្ចាស់ និង​ជា​ព្រះអង្គសង្គ្រោះ​លើ​ជីវិត​របស់​អ្នក​មុនពេល​អ្នក​ស្លាប់ នោះ​អ្នក​នឹង​រង​នូវ​ទារុណកម្ម​អស់កល្ប​ជា​និច្ច។ នេះ​ជា​ការ​ពិត​ដែល​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​មិន​ចង់​ឮ។ ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នកព្រោះខ្ញុំខ្វល់ពីអ្នក ហើយខ្ញុំមិនចង់ឱ្យនរណាម្នាក់បញ្ចប់នៅក្នុងឋាននរកនោះទេ ទោះបីជាមានមនុស្សរាប់មិនអស់នៅទីនោះរួចហើយក៏ដោយ ដោយគ្មានសង្ឃឹម។

មនុស្សមានទំនោរទៅរកទ្រឹស្ដី និងអ្វី-ifs; មិនចង់បានព្រះជាម្ចាស់ដាច់ខាត ដែលជាការពិតទាំងស្រុង។ ចំពោះ​ពិភព​លោក​វិញ ការ​រវើរវាយ និង​ក្រោយ​សម័យ​ទំនើប​កាន់​តែ​សប្បាយ។ សូម្បី​តែ​ការ​លើក​ឡើង​ថា​មាន​ផ្លូវ​តែ​មួយ​គត់​ទៅ​ឋានសួគ៌​ក៏​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​សាហាវ និង​រន្ធត់​សម្រាប់​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​ដែរ។ ទ្រឹស្ដីដ៏ពេញនិយមគឺថា ផ្លូវទាំងអស់នៅទីបំផុតដាក់យើងនៅកន្លែងតែមួយ ហើយផ្លូវដែលមនុស្សម្នាក់ជ្រើសរើសក្នុងជីវិតគ្រាន់តែផ្លាស់ប្តូររបៀបដែលយើងរស់នៅ ប៉ុន្តែមិនប៉ះពាល់ដល់ភាពអស់កល្បរបស់យើងទេ។ ពួកគេ​ចង់​ជឿថា​គ្មាន​ឋាននរក​ទេ ហើយ​ប្រសិនបើ​មាន វា​ក៏​មិន​អាក្រក់​នៃ​កន្លែង​មួយ​ដែរ ឬ​មាន​តែ​មនុស្ស​មួយចំនួន​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​ជ្រើសរើស ដូចជា Adolf Hitler បញ្ចប់​នៅ​ទីនោះ​។

អ្នក​ត្រូវតែ​ប្រែចិត្ត ហើយ​បែរ​ទៅរក​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ជា​ព្រះរាជបុត្រា​ដ៏​បរិសុទ្ធ​នៃ​ព្រះ ហើយ​តាំង​ទ្រង់​ជា​ព្រះអង្គសង្គ្រោះ​របស់​អ្នក ។ មិនមានវិធីផ្សេងទេ។

 

ព្រះយេស៊ូ​មាន​ព្រះបន្ទូល​ទៅ​គាត់​ថា៖ «ខ្ញុំ​ជា​ផ្លូវ ជា​សេចក្ដី​ពិត ហើយ​ជា​ជីវិត គ្មាន​អ្នក​ណា​មក​ឯ​ព្រះ​វរបិតា​ឡើយ គឺ​មក​តាម​ខ្ញុំ»។ ~ ម៉ាថាយ ៧:២០​-​២២

 

13  ចូរ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ចូល​តាម​ទ្វារ​ច្រក​ទ្វារ​ចុះ ដ្បិត​ទ្វារ​ក៏​ធំ ហើយ​ផ្លូវ​ក៏​ទូលាយ ដែល​នាំ​ទៅ​រក​សេចក្ដី​វិនាស ហើយ​មាន​ច្រើន​ដែល​ចូល​ទៅ

១៤  ដោយសារ​ច្រក​ផ្លូវ​ចង្អៀត ហើយ​ជា​ផ្លូវ​ចង្អៀត ដែល​នាំ​ទៅ​រក​ជីវិត ហើយ​មាន​មនុស្ស​តិច​ណាស់​ដែល​រក​ឃើញ។ 

~ ម៉ាថាយ ៧:១៣​-​១៤

 

21  មិន​មែន​អស់​អ្នក​ណា​ដែល​និយាយ​មក​ខ្ញុំ​ថា ព្រះ​អម្ចាស់ ព្រះអម្ចាស់​នឹង​ចូល​ទៅ​ក្នុង​នគរ​ស្ថានសួគ៌​ឡើយ។ រីឯអ្នកដែលធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបិតាខ្ញុំ ដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខ។

22  នៅ​ថ្ងៃ​នោះ មាន​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​និយាយ​មក​ខ្ញុំ​ថា ព្រះ‌អម្ចាស់​អើយ តើ​យើង​ខ្ញុំ​មិន​បាន​ទាយ​ក្នុង​ព្រះ‌នាម​ទ្រង់​ទេ? តើ​ក្នុង​នាម​អ្នក​បាន​ដេញ​អារក្ស​ចេញ​ឬ? ហើយ​ក្នុង​នាម​អ្នក​បាន​ធ្វើ​ការ​អស្ចារ្យ​ជា​ច្រើន?

២៣  ហើយ​ពេល​នោះ​ខ្ញុំ​នឹង​ប្រកាស​ប្រាប់​ពួក​គេ​ថា ខ្ញុំ​មិន​ដែល​ស្គាល់​អ្នក​ទេ៖ អ្នក​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​ទុច្ចរិត​អើយ ចូរ​ចេញ​ពី​ខ្ញុំ​ទៅ។

~ ម៉ាថាយ ៧:២១​-​២៣

 

រាល់របស់ល្អ និងអស្ចារ្យគឺមកពីព្រះ។ ដើម្បីក្លាយជាកូនរបស់ព្រះ ដោយការប្រែចិត្ត ហើយងាកទៅរកព្រះយេស៊ូវ ហើយបន្ទាប់មករក្សារបៀបរស់នៅនៃសាសនាគ្រិស្តពិត នោះអ្នកមានសិទ្ធិចូលប្រើអ្វីៗទាំងអស់ដែលអស្ចារ្យ។ ការព្យាបាលដ៏ទេវភាព សិទ្ធិអំណាចលើជំងឺ និងជំងឺ សមត្ថភាពក្នុងការបណ្តេញវិញ្ញាណអាក្រក់ចេញពីមនុស្ស និងទីកន្លែង សមត្ថភាពក្នុងការប្រោសមនុស្សស្លាប់ និងទទួលបានសន្តិភាពពិតប្រាកដ។ របស់ទាំងអស់នេះគឺមកពីព្រះជាម្ចាស់ ហើយជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលសណ្ឋិតនៅក្នុងគ្រប់អ្នកជឿពិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ ហើយដែលរស់នៅតាមការណែនាំនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់។ សេចក្តីអំណរ ប្រាជ្ញា និងការសម្អាតខាងវិញ្ញាណពិតអាចកើតចេញពីព្រះប៉ុណ្ណោះ ហើយវិធីតែមួយគត់ដើម្បីមានទំនាក់ទំនងពិតប្រាកដជាមួយព្រះគឺតាមរយៈព្រះរាជបុត្រាដ៏បរិសុទ្ធ ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

 

៦  ប៉ុន្តែ​សេចក្ដី​សុចរិត​ដែល​មក​ពី​សេចក្ដី​ជំនឿ​និយាយ​ដោយ​ប្រាជ្ញា​ថា កុំ​និយាយ​ក្នុង​ចិត្ត​ថា តើ​អ្នក​ណា​នឹង​ឡើង​ទៅ​ស្ថានសួគ៌? (នោះគឺនាំព្រះគ្រីស្ទចុះពីស្ថានលើ 🙂

៧  ឬ​តើ​អ្នក​ណា​នឹង​ចុះ​ទៅ​ក្នុង​ទី​ជ្រៅ? (នោះ​គឺ​ដើម្បី​ប្រោស​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ឲ្យ​រស់​ពី​សុគត​ឡើង​វិញ)។

៨  ប៉ុន្តែ​តើ​វា​និយាយ​យ៉ាង​ណា? ព្រះបន្ទូលគឺនៅជិតអ្នក សូម្បីតែនៅក្នុងមាត់របស់អ្នក និងនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នក នោះគឺជាព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីជំនឿដែលយើងផ្សព្វផ្សាយ។

៩  ថា​បើ​អ្នក​នឹង​សារភាព​ដោយ​មាត់​ថា​ជា​ព្រះ​អម្ចាស់​យេស៊ូ ហើយ​នឹង​ជឿ​ក្នុង​ចិត្ត​ថា​ព្រះ​បាន​ប្រោស​គាត់​ឲ្យ​រស់​ឡើង​វិញ នោះ​អ្នក​នឹង​បាន​សង្គ្រោះ។

១០  ត្បិត មនុស្ស​ជឿ​លើ​សេចក្ដី​សុចរិត​ដោយ​ចិត្ត។ ហើយ​ដោយ​មាត់​សារភាព​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ដើម្បី​សង្គ្រោះ​។

11  ដ្បិត​ក្នុង​គម្ពីរ​ចែង​ថា អ្នក​ណា​ដែល​ជឿ​លើ​អ្នក​នោះ​នឹង​មិន​ត្រូវ​ខ្មាស​ឡើយ។

12  ដ្បិត​សាសន៍​យូដា​និង​សាសន៍​ក្រិក​មិន​ខុស​គ្នា​ទេ ដ្បិត​ព្រះ‌អម្ចាស់​តែ​មួយ​លើ​គ្រប់​ទាំង​អស់ ទ្រង់​ជា​អ្នក​មាន​ដល់​អស់​អ្នក​ដែល​អំពាវ‌នាវ​ដល់​ទ្រង់។

១៣  ត្បិត​អ្នក​ណា​ដែល​អំពាវ​នាវ​ដល់​ព្រះ​នាម​នៃ​ព្រះ​អម្ចាស់ នោះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​សង្គ្រោះ ។

១៤  ដូច្នេះ តើ​គេ​នឹង​អង្វរ​រក​ព្រះអង្គ ដែល​គេ​មិន​បាន​ជឿ​យ៉ាង​ដូច​ម្ដេច? តើ​គេ​នឹង​ជឿ​លើ​ព្រះអង្គ​ដោយ​របៀប​ណា​ដែល​គេ​មិន​បាន​ឮ? ហើយ​ធ្វើ​ដូច​ម្តេច​នឹង​គេ​ឮ​ដោយ​គ្មាន​គ្រូ​អធិប្បាយ?

១៥  ហើយ​តើ​គេ​ត្រូវ​ប្រកាស​ដោយ​របៀប​ណា លើក​លែង​តែ​ពួក​គេ​ត្រូវ​បាន​ចាត់? ដូច​មាន​ចែង​ទុក​មក​ថា ជើង​អ្នក​ដែល​ប្រកាស​ដំណឹង​ល្អ​អំពី​សេចក្ដី​សុខសាន្ត ជើង​របស់​អ្នក​ទាំង​នោះ​ស្រស់​ស្អាត​យ៉ាង​ណា ហើយ​នាំ​ដំណឹង​ល្អ​មក​ប្រាប់​ផង!

~ រ៉ូម ១០:៦​-​១៥

ប្រសិនបើអ្នកមិនមែនជាគ្រិស្តសាសនិកដែលបានកើតជាថ្មីទេ សូមធ្វើការសម្រេចចិត្តឥឡូវនេះ (មុនពេលវាយឺតពេល) ដើម្បីប្រែចិត្ត ហើយសុំព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឱ្យក្លាយជាព្រះអម្ចាស់ និងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់អ្នក ហើយដើម្បីទទួលបានជីវិតដ៏អស់កល្បជានិច្ច នៅពេលអ្នកឆ្លងកាត់នៅទីបំផុត។ ចូរបន្ទាបខ្លួនចុះ ហើយអធិស្ឋានដល់ព្រះដ៏ជាអ្នកបង្កើតរបស់យើង ដែលជាព្រះដ៏ពិតតែមួយ ហើយសុំការអភ័យទោសចំពោះអំពើបាបដែលអ្នកបានធ្វើ។ ធ្វើការសម្រេចចិត្តដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ ហើយស្វែងរកអ្វីដែលព្រះមានបន្ទូល និងរបៀបដែលទ្រង់បានណែនាំយើងឱ្យរស់នៅ។ ចូរ​សុខ​ចិត្ត​លះបង់​របស់​មិន​ប្រពៃ ជា​ទម្លាប់​ដែល​ប្រឆាំង​នឹង​ព្រះ។ ប្រសិនបើអ្នកនិយាយកុហក ប្រែចិត្ត ហើយឈប់។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រព្រឹត្តអំពើផ្លូវភេទ (មើលរឿងអាសអាភាស ឬមានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទក្រៅអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ទោះបីជាអ្នករស់នៅក្នុងជីវិតដ៏ស្អាតស្អំក៏ដោយ អ្នកត្រូវតែតាំងចិត្ត និងគំនិតរបស់អ្នកលើអ្វីៗនៃព្រះ។ ហេ វាមិនពិបាកដូចដែលវាហាក់ដូចជា អ្វី​មួយ​ដែល​ពិត​ជា​ជួយ​គឺ​ការ​មាន​ក្រុម​គាំទ្រ​ដ៏​ល្អ​ពី​បងប្អូន​គ្រីស្ទាន។ អ្នក​ប្រហែល​ជា​ត្រូវ​ដើរ​ចេញ​ពី​មិត្ដភក្ដិ​ខ្លះ​ដែល​ប្រឆាំង​នឹង​ជីវិត​ថ្មី​របស់​អ្នក ការ​ដើរ​ជា​មួយ​នឹង​ព្រះ ហើយ​បង្កើត​មិត្តភាព​ថ្មី​ជាមួយ​បង​ប្អូន​ប្រុស​ស្រី​ក្នុង​ព្រះគ្រីស្ទ។

សូមចូលរួមជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់យើង គ្រួសារនៃព្រះ - អ្នកបង្កើតសកលលោក! - ហើយ​ក្លាយ​ជា​បង​ប្អូន​ប្រុស​ស្រី​ក្នុង​ព្រះ​គ្រីស្ទ។ វាមិនសមនឹងការរស់នៅក្រៅពីព្រះដើម្បីបញ្ចប់នៅក្នុងឋាននរកនៅថ្ងៃណាមួយនោះទេ។ ខ្ញុំផ្តល់ជូនអ្នកនូវដៃផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំនៃមិត្តភាពផងដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់និយាយជាមួយខ្ញុំផ្ទាល់ អាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់ខ្ញុំគឺ rebeccalynnsturgill@gmail.com ឬអ្នកអាចទាក់ទងមកខ្ញុំតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផងដែរ។ ខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីជួយគ្រប់មធ្យោបាយដែលខ្ញុំអាចធ្វើបាន។

28  អស់​អ្នក​ដែល​នឿយហត់ ហើយ​ផ្ទុក​ធ្ងន់ ចូរ​មក​ឯ​ខ្ញុំ ហើយ​ខ្ញុំ​នឹង​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា​បាន​សម្រាក។

29  ចូរ​យក​នឹម​របស់​ខ្ញុំ​ដាក់​លើ​អ្នក ហើយ​រៀន​ពី​ខ្ញុំ ដ្បិត​ខ្ញុំ​ស្លូត ហើយ​មាន​ចិត្ត​សុភាព ហើយ​អ្នក​រាល់​គ្នា​នឹង​បាន​សេចក្ដី​សំរាក​ដល់​ព្រលឹង​អ្នក។

30  ដ្បិត​នឹម​របស់​ខ្ញុំ​ងាយ​ស្រួល ហើយ​បន្ទុក​របស់​ខ្ញុំ​ក៏​ស្រាល។

~ ម៉ាថាយ ១១:២៨​-​៣០

 

 

ព្រះ​ស្រលាញ់​អ្នក!

Translate »