Soomaali

😎 
Enter your username

1 Waxaa jiray nin ka mid ahaa Farrisiinta oo la odhan jiray Nikodemos, oo Yuhuudda taliye u ahaa.

 Isagu habeenkuu u yimid Ciise, oo wuxuu ku yidhi, Macallimow, waannu og nahay inaad tahay macallin ka yimid xagga Ilaah, waayo, ninna ma samayn karo calaamooyinkan aad samayso haddaan Ilaah la jirin .

3  Ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi, Runtii, runtii, waxaan kugu leeyahay, Qof haddaanu mar kale dhalan, boqortooyadii Ilaah ma arki karo.

 Nikodemos wuxuu ku yidhi, Sidee baa nin u dhalan karaa isagoo duq ah? Miyuu mar labaad uurka hooyadii geli karaa oo ka dhalan karaa?

 Ciise ayaa ugu jawaabay, Runtii, runtii, waxaan kugu leeyahay, Qof haddaanu ka dhalan biyo iyo Ruuxa, boqortooyadii Ilaah geli kari maayo.

 Waxa jidhka ka dhashaa waa jidh; Waxa Ruuxa ka dhashaana waa ruux.

 Ha la yaabin haddaan kugu idhaahdo, Waa inaad mar kale dhalataan.

 Dabayshu way u dhacdaa meeshii ay doonto, oo waxaad maqashaa xiinkeeda, laakiin ma ogid meeshay ka timaado iyo meeshay u kacdoba, waana sidaas oo kale mid kasta oo Ruuxa ka dhasha.

 Nikodemos ayaa u jawaabay oo ku yidhi, Sidee baa waxyaalahaas u noqon karaan?

10  Ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi, Ma waxaad tahay sayidkii Israa'iil oo aadan waxyaalahaas garanayn?

11  Runtii, runtii, waxaan kugu leeyahay, Waxaannu naqaan ayaannu ka hadalnaa, oo waxaynu aragnay ayaannu ka marag furaynaa. maraggayagana ma aqbali doontaan.

12  Haddaan waxyaalaha dunida idiin sheegay oo aad rumaysan weydeen, sidee baad u rumaysanaysaan haddaan waxa jannada idiin sheego ?

13  Oo ninna jannada kor uma tegin, kii jannada ka soo degay maahee, waana Wiilka Aadanaha oo jannada ku jira.

14  Oo sidii Muuse abeesadii kor ugu qaaday cidlada, sidaas oo kale Wiilka Aadanaha waa in kor loo qaado.

15  in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah.

16  Ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey Wiilkiisa keliya oo dhashay in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah.

17  Waayo, Ilaah Wiilka uguma soo dirin dunida inuu xukumo dunida; laakiin inay dunidu ku badbaaddo isaga.

18  Kii isaga rumaystaa ma xukumi doono, laakiin kii aan isaga rumaysan, hore baa loo xukumay, waayo, wuxuusan rumaysan magaca Wiilka Ilaah oo keliya oo dhashay.

19  Kanu waa xukunka, nuurka ayaa dunida u yimid, dadkiise waxay nuurkii ka jeclaadeen gudcurka , maxaa yeelay, shuqulladoodu shar bay ahaayeen.

20  Waayo, ku alla kii shar falaa nuurkuu nebcaadaa, umana yimaado nuurka si aan falimihiisa loo canaanan.

21  Laakiin kii runta falaa nuurkuu u yimaadaa si shuqulladiisu u muuqdaan in Ilaah laga sameeyey.

~ Yooxanaa 3:1-21

Xaqiiqda ku saabsan Badbaadada, nolosha weligeed ah ama xukunka weligeed ah, waxay ku xidhan tahay oo keliya haddii Ciise Masiix yahay Rabbigiinna iyo Badbaadiyahaaga, ama haddii uusan isagu ahayn. Haddii aadan u soo jeesan Ciise Masiix, oo aad isaga ka dhigi lahayd Rabbi iyo Badbaadiyaha noloshaada ka hor intaadan dhiman, markaas waxaad la kulmi doontaa cadaab weligeed ah. Tani waa runta aysan dadka badankiisu rabin inay maqlaan. Laakiin waxaan idiin sheegayaa, maxaa yeelay, dan baan kaa ahay, oo ma rabo in qof naarta ku dhammaado, in kastoo dad aan la tirin karin ay joogaan, rajo la'aan.

Dadku waxay u badan yihiin inay la qabsadaan aragtiyaha iyo waxa-haddii; oo aan rabin ILAAHAY dhammaystiran, oo run ah. Dunida cilmaaniga ah, khiyaaliga iyo casriga ka dambeeya ayaa ka xiiso badan. Xataa in la sheego in ay jirto hal waddo oo Jannada loo maro waxa loo arkaa mid aad u xun oo laga naxo dadka badankiisa. Aragtida caanka ah ayaa ah in dhammaan waddooyinka aakhirka ay ina geyaan hal meel, iyo in dariiqa uu qofku u dooranayo in uu noloshu u maro oo kaliya ay beddesho sida aynu u nool nahay balse ma saamaynayso daa’imkeena. Waxay rabaan in ay rumaystaan ​​in aysan jirin Jahannamo, haddii ay jirtona, ma aha mid sidaas u xun meel ama qaar yar oo la doortay, sida Adolf Hitler, ayaa halkaas ku dhammaanaya.

Waa in aad u towbad keento oo aad u soo noqotaa Ciise Masiix, Wiilka Quduuska ah ee ILAAHAY, oo aad isaga ka dhigto Badbaadiyahaaga. Jid kale ma jirto.

 

Ciise ayaa ku yidhi, Anigu waxaan ahay jidka iyo runta iyo nolosha. Ninna Aabbaha uma yimaado, xaggayguu ku yimaado maahee. ~ Matayos 7:20-22

 

13  Iridda cidhiidhsan ka gala, waayo, iriddu waa weyn tahay, jidkuna waa ballaadhan yahay kan xagga baabbi'idda u kaca, oo waxaa ka gala kuwo badan.

14  Maxaa yeelay, iriddu waa cidhiidhsan tahay, jidkuna waa yar yahay kan xagga nolosha u kaxeeya, oo kuwa helaa waa yar yihiin. 

~ Matayos 7:13-14

 

21  Ma aha ku alla kii igu yidhaahda, Rabbow, Rabbow, ma geli doono boqortooyada jannada; laakiin kan yeela doonista Aabbahayga jannada ku jira.

22  Maalintaas kuwa badan ayaa igu odhan doona, Rabbow, Rabbow, miyaannan magacaaga wax ku sii sheegin? Oo magacaaga jinniyo ku saaray? Oo magacaagase shuqullo badan oo yaab leh ku sameeyey?

23  Oo markaasaan ku odhan doonaa, Weligay idinma aqoon, iga taga, xumaanfalow.

~ Matayos 7:21-23

 

Wax kasta oo wanaagsan oo yaab leh waxay ka yimaadaan xagga Ilaah. Si aad u noqoto ilmo Ilaah, adoo toobad keenaya oo u soo jeestay Ciise oo aad ilaalinayso qaab nololeedka Masiixiyadda dhabta ah, waxaad fursad u helaysaa wax kasta oo cajiib ah. Bogsiinta rabbaaniga ah, awoodda bukaanka iyo cudurrada, awoodda lagu tuuro shaydaanka dadka iyo meelaha, awoodda sara kicinta kuwa dhintay, iyo helitaanka nabad dhab ah. Waxyaalahan oo dhami waxay ka yimaadeen xagga Ilaah, iyo Ruuxa Quduuska ah ee ku dhex dhex nool rumaystayaasha runta ah ee Erayga Ilaah kasta, oo ku nool sida waafaqsan tilmaamaha Eraygiisa. Farxad, xikmad, iyo nadiifin ruuxi ah oo run ah waxay ka iman kartaa xagga Ilaah, iyo sida keliya ee xiriir dhab ah loola yeelan karo Ilaah waa Wiilka Quduuska ah, Ciise Masiix.

 

 Laakiin xaqnimada rumaysadku sidanay tidhaahdaa, Qalbigaaga ha iska odhan, Bal yaa samada kori doona? (taasi waa in Masiixa xagga sare laga soo dejiyo:)

 Ama, bal yaa yaamayska hoos u geli doona? taasoo ah in Masiixa kuwii dhintay laga soo sara kiciyo.

 Laakiin muxuu leeyahay? Eraygu waa kuu dhow yahay, oo wuxuu ku jiraa afkaaga iyo qalbigaaga, kaas oo ah ereyga rumaysadka oo aannu kugu wacdinno;

9  Haddaad afkaaga ka qirto inuu Ciise yahay Sayidka, oo aad qalbiga ka rumaysatid in Ilaah isaga ka sara kiciyey kuwii dhintay, waad badbaadi doontaa.

10  Waayo, dadku wuxuu qalbigiisa ku rumaystaa xaqnimada; Oo afkuna wuxuu wax ku qirtaa badbaadada.

11  Waayo, Qorniinku wuxuu leeyahay, Ku alla kii isaga rumaystaa ma ceeboobi doono.

12  Waayo, Yuhuudi iyo Gariigta waxba uma kala duwana, waayo, isku Rabbi baa u sarreeya kuwa isaga barida oo dhan.

13  Waayo, ku alla kii magaca Rabbiga ku baryaa, wuu badbaadi doonaa .

14  Haddaba sidee bay ugu yeedhi doonaan kan ay rumaysan yihiin? Oo sidee bay u rumaysan doonaan kan aanay maqlin? Oo sidee bay u maqli doonaan wacdiya la'aanteed?

15  Oo sidee bay u wacdiyi doonaan haddaan la dirin? sida qoran, Qurux badan cagaha kuwa injiilka nabadda ku wacdiya oo waxyaalaha wanaagsan ku wacdiya!

~ Rooma 10:6-15

Haddii aadan ahayn Masiixi mar labaad dhashay, fadlan hadda go'aan ka gaadho (inta ay goori goor tahay) si aad u toobad keento oo aad Ciise Masiix u weydiiso inuu noqdo Rabbigaaga iyo Badbaadiyahaaga, oo aad hesho nolosha weligeed ah markaad ugu dambeyntii ka gudubto. Is-hoosaysiiya oo bari Abuurahayaga oo ah Ilaaha runta ah, oo weydiiso dembidhaafka dembiyada aad samaysay. Go'aanso inaad barato Kitaabka Quduuska ah, oo ogow wuxuu Ilaah yidhi iyo sida uu na amray inaan u noolaanno. U oggolow inaad ka tagto waxyaalaha aan cibaadada lahayn, iyo caadooyinka Ilaah ka geesta ah. Haddaad been sheegayso, toobad keen oo jooji. Hadii aad samaynayso galmo (daawasho qaas ah ama galmo ka baxsan guurka iwm) waxa aad u baahantahay in aad towbad keento, ilaahay ka bari in uu ku cafiyo wuuna WUXUU DOONAA. Xitaa haddii aad ku nooshahay nolol nadiif ah, waa inaad qalbigaaga iyo maskaxdaada ka saartaa waxyaalaha Ilaah. Haye, sida ay u muuqato uma adka. Hal shay oo run ahaantii caawinaya waa in la helo koox taageero oo wanaagsan oo Masiixiyiin ah. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad ka fogaato saaxiibada qaarkood ee ka soo horjeeda noloshaada cusub, socodkaada Ilaah oo aad saaxiibo cusub la samaysato walaalaha Masiixa.

Fadlan ku biir qoyskayaga, qoyska Ilaahay - Abuuraha Caalamka! - oo ku noqda walaal ama walaashii Masiixa. Ma mudna in aad noolaato nolol Alle ka sokow oo kaliya in aad maalin naarta gasho. Waxaan ku siinayaa gacantayda gaarka ah ee saaxiibtinimada, sidoo kale. Haddii aad jeclaan lahayd inaad shakhsi ahaan ila hadasho, iimaylkaygu waa rebeccalynnsturgill@gmail.com ama waxaad igala soo xidhiidhi kartaa baraha bulshada. Waxaan halkaan u joogaa inaan caawiyo si kasta oo aan awoodo.

28  Ii kaalaya kulligiin kuwiinna hawshaysan oo culaabaysanow, oo anigu waan idin nasin doonaa.

29  Harqoodkayga dushiinna ku qaata, oo wax iga barta; waayo, anigu waxaan ahay qof qabow oo qalbigiisu hooseeya, oo naftiinna nasashaad u heli doontaan.

30  Waayo, harqoodkaygu waa dhib yar yahay, oo rarkayguna waa fudud yahay.

~ Matayos 11:28-30

 

 

ALLAHA KU JECEL!

Translate »