Tiếng Việt

😎 
Enter your username

1 Có một người thuộc nhóm Pha-ri-si, tên là Ni-cô-đem, người cai trị dân Do Thái:

 Ðêm hôm ấy, Ðức Chúa Jêsus đến gặp Ðức Chúa Jêsus rằng: Thưa Giáo sĩ, chúng tôi biết rằng ngài là thầy đến từ Đức Chúa Trời; vì không ai có thể làm được những phép lạ mà ngài làm, ngoại trừ Đức Chúa Trời ở cùng người ấy .

3  Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi rằng: Trừ người sanh lại, người ấy không được thấy nước Đức Chúa Trời.

 Ni-cô-đem nói với người rằng: Làm sao một người có thể sinh ra khi về già? Liệu anh ấy có thể vào bụng mẹ lần thứ hai, và được sinh ra không?

 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi rằng: Trừ người sanh bởi nước và bởi Thánh Linh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.

 Ai bởi xác thịt mà sinh ra, thì là xác thịt; và cái được sinh ra bởi Thánh Linh là tinh thần.

 Điều kỳ diệu không phải là tôi đã nói với bạn, bạn phải được sinh ra một lần nữa.

 Gió thổi đến nơi nó nghe, và ngươi nghe rõ âm thanh của nó, nhưng không được biết nó đến từ lúc nào, và nó đi đến đâu; mọi loài sinh ra bởi Thần khí cũng vậy.

 Ni-cô-đem đáp rằng: Làm sao có những vật này được?

10  Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi là chủ Y-sơ-ra-ên, há chẳng biết những điều này sao?

11  Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi rằng: Chúng ta nói rằng chúng ta biết, và làm chứng rằng chúng ta đã thấy; và các bạn không nhận được sự chứng kiến ​​của chúng tôi.

12  Nếu ta đã nói với các ngươi những điều dưới đất mà các ngươi không tin, thì làm sao các ngươi tin, nếu ta nói với các ngươi về những điều trên trời ?

13  Chẳng có kẻ nào lên trời, nhưng kẻ từ trời xuống, kể cả Con người ở trên trời.

14  Và khi Môi-se dựng con rắn trong đồng vắng, thì Con người cũng phải được cất lên:

15  Ai tin Ngài thì không bị hư mất, nhưng được sự sống đời đời.

16  Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất, nhưng được sự sống đời đời.

17  Vì Đức Chúa Trời không sai Con Ngài đến thế gian để đoán phạt thế gian; nhưng thế giới thông qua anh ấy có thể được cứu.

18  Ai tin Ngài thì không bị kết án; nhưng ai không tin thì đã bị kết án rồi, vì không tin vào danh Con một Đức Chúa Trời.

19  Đây là sự kết án, rằng ánh sáng đến trong thế gian, và loài người yêu bóng tối hơn là ánh sáng , vì việc làm của họ là gian ác.

20  Vả, kẻ nào làm điều ác thì ghét sự sáng, chẳng ra sự sáng, kẻo việc làm của mình bị khiển trách.

21  Nhưng ai làm theo lẽ thật sẽ ra ánh sáng, hầu cho việc làm của người ấy được tỏ ra, tức là việc ấy được rèn luyện trong Đức Chúa Trời.

~ Giăng 3: 1-21

Sự thật về Sự cứu rỗi, sự sống đời đời hay sự chết tiệt đời đời, là điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào việc liệu Chúa Giê Su Ky Tô có phải là Chúa và là Đấng Cứu Rỗi của bạn hay không. Nếu bạn không quay lại với Chúa Giê Su Ky Tô, khiến Ngài trở thành Chúa và là Đấng Cứu Rỗi trên mạng sống của bạn trước khi chết, thì bạn sẽ phải chịu sự dày vò đời đời. Đây là sự thật mà hầu hết mọi người đều không muốn nghe. Nhưng tôi đang nói với bạn bởi vì tôi quan tâm đến bạn, và tôi không muốn bất cứ ai phải kết thúc trong Địa ngục, mặc dù vô số người đã ở đó, không có hy vọng.

Mọi người có xu hướng bị cuốn vào các lý thuyết và những gì nếu xảy ra; không muốn một ĐỨC CHÚA TRỜI tuyệt đối, một SỰ THẬT tuyệt đối. Đối với thế giới thế tục, chủ nghĩa tưởng tượng và hậu hiện đại mang tính giải trí nhiều hơn. Ngay cả việc đề cập rằng chỉ có một con đường tới Thiên đường cũng được coi là hành động tàn ác và kinh khủng đối với hầu hết mọi người. Lý thuyết phổ biến cho rằng tất cả các con đường cuối cùng đưa chúng ta đến cùng một nơi, và con đường mà người ta chọn trong cuộc đời chỉ thay đổi cách chúng ta sống nhưng không ảnh hưởng đến sự vĩnh cửu của chúng ta. Họ muốn tin rằng không có Địa ngục, và nếu có, thì nơi đó cũng không tệ đến mức HOẶC chỉ một số ít được chọn, chẳng hạn như Adolf Hitler, cuối cùng ở đó.

Bạn PHẢI ăn năn và quay về với Chúa Giê Su Ky Tô, Con Thánh của ĐỨC CHÚA TRỜI, và biến Ngài thành Đấng Cứu Rỗi của bạn. Không có cách nào khác.

 

Đức Chúa Jêsus phán cùng người ấy rằng: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống: chẳng ai bởi Cha mà đến cùng Cha. ~ Ma-thi-ơ 7: 20-22

 

13  Các ngươi hãy vào tại cửa eo biển; vì cửa rộng là đường, dẫn đến sự hủy diệt, và nhiều kẻ vào đó:

14  Bởi vì eo biển là cửa, và đường hẹp là đường dẫn đến sự sống, và ít người tìm được. 

~ Ma-thi-ơ 7: 13-14

 

21  Không phải hễ ai thưa với tôi rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, sẽ được vào nước thiên đàng; nhưng kẻ nào làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời.

22  Trong ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng tôi rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? và nhân danh ngươi mà đuổi quỷ? và trong tên của bạn đã làm nhiều công việc tuyệt vời?

23  Và sau đó, tôi sẽ tuyên bố với họ rằng, tôi chưa hề biết các bạn: hãy rời xa tôi, hỡi những kẻ làm việc gian ác.

~ Ma-thi-ơ 7: 21-23

 

Mọi điều tốt đẹp và tuyệt vời đều đến từ Chúa. Để trở thành con cái của Chúa, bằng cách ăn năn và hướng về Chúa Giê-su, sau đó duy trì lối sống của Cơ đốc nhân chân chính, bạn có thể tiếp cận với mọi thứ tuyệt vời. Sự chữa lành thần thánh, quyền lực đối với bệnh tật và bệnh tật, khả năng đuổi tà ma ra khỏi con người và địa điểm, khả năng làm cho người chết sống lại, và tiếp cận với hòa bình thực sự. Tất cả những điều này đều đến từ Đức Chúa Trời, và Đức Thánh Linh ngự trong mỗi Người tin Lời Đức Chúa Trời thật, và những người sống theo sự hướng dẫn trong Lời Ngài. Niềm vui, sự khôn ngoan và sự thanh tẩy tâm linh thực sự chỉ có thể đến từ Đức Chúa Trời, và cách duy nhất để có mối quan hệ thực sự với Đức Chúa Trời là qua Vị Nam Tử, Chúa Giê Su Ky Tô.

 

 Nhưng sự công bình do đức tin phản đối nơi người khôn ngoan này rằng: Chẳng phải trong lòng ngươi hãy nói rằng: Ai sẽ lên trời? (nghĩa là đưa Chúa Kitô từ trên cao xuống 🙂

 Hoặc, Ai sẽ xuống vực sâu? (nghĩa là làm cho Đấng Christ sống lại từ cõi chết.)

 Nhưng nó nói gì? Lời gần gũi ngươi, ngay cả trong miệng và trong lòng ngươi: tức là lời của đức tin mà chúng ta rao giảng;

9  Rằng nếu ngươi xưng bằng miệng với Chúa Jêsus, và tin trong lòng rằng Đức Chúa Trời đã làm cho người sống lại từ kẻ chết, thì ngươi sẽ được cứu.

10  Vì người có lòng tin rằng sự công bình; và với sự xưng nhận bằng miệng được thực hiện cho sự cứu rỗi.

11  Vì thánh thư đã phán rằng: Hễ ai tin mình thì không hổ thẹn.

12  Vì không có sự khác biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp: vì cùng một Chúa trên khắp mọi người, là giàu có cho tất cả những ai kêu cầu Ngài.

13  Vì hễ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu .

14  Vậy thì làm sao họ kêu cầu Người mà họ chưa tin? và làm sao họ tin vào người mà họ chưa từng nghe? và làm sao họ nghe được nếu không có người giảng?

15  Họ sẽ rao giảng như thế nào, ngoại trừ việc họ được sai đi? như có lời chép rằng: Đôi bàn chân của chúng rao giảng phúc âm hòa bình và mang lại những điều tốt lành biết bao!

~ Rô-ma 10: 6-15

Nếu bạn không phải là Cơ đốc nhân được tái sinh, hãy quyết định ngay bây giờ (trước khi quá muộn) để ăn năn và cầu xin Chúa Giê Su Ky Tô trở thành Chúa và Đấng Cứu Rỗi của bạn, và nhận được sự sống đời đời khi cuối cùng bạn vượt qua. Hãy hạ mình xuống và cầu nguyện với Đấng Tạo Hóa của chúng ta, một Đức Chúa Trời có thật, và cầu xin sự tha thứ cho những tội lỗi bạn đã phạm phải. Hãy quyết định nghiên cứu Kinh Thánh, và tìm hiểu những gì Đức Chúa Trời nói và cách Ngài hướng dẫn chúng ta phải sống. Sẵn sàng từ bỏ những điều không tin kính, những thói quen trái ngược với Đức Chúa Trời. Nếu bạn nói dối, hãy ăn năn và dừng lại. Nếu bạn đang thực hiện các hành vi tình dục (xem phim khiêu dâm hoặc quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, v.v.) bạn cần phải ăn năn, cầu xin Chúa tha thứ cho bạn và NGÀI SẼ ĐƯỢC. Ngay cả khi bạn sống một cuộc sống tương đối trong sạch, bạn cũng phải đặt trái tim và tâm trí của mình vào những điều của Đức Chúa Trời. Này, nó không khó như nó có vẻ. Một điều thực sự hữu ích là có một nhóm hỗ trợ tốt là những người đồng đạo. Bạn có thể cần phải tránh xa những người bạn nhất định sẽ chống lại cuộc sống mới của bạn, bước đi với Chúa và kết bạn mới với những anh chị em trong Đấng Christ.

Hãy gia nhập vào gia đình của chúng tôi, gia đình của Chúa - Đấng Tạo Hóa Vũ Trụ! - và trở thành anh chị em trong Đấng Christ. Thật không đáng để sống một cuộc đời chỉ xa Chúa để rồi một ngày nào đó sẽ bị đọa vào Địa ngục. Tôi cũng cung cấp cho bạn bàn tay của tình bạn cá nhân của tôi. Nếu bạn muốn nói chuyện riêng với tôi, địa chỉ e-mail của tôi là rebeccalynnsturgill@gmail.com hoặc bạn cũng có thể liên hệ với tôi qua các nền tảng mạng xã hội. Tôi ở đây để giúp đỡ bằng mọi cách có thể.

28  Hỡi những kẻ vất vả và nặng nhọc, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được nghỉ ngơi.

29  Hãy mang lấy ách của ta trên các ngươi và học hỏi ta; vì tôi hiền lành và thấp hèn trong lòng; các ngươi sẽ được yên nghỉ cho linh hồn mình.

30  Vì ách tôi dễ, gánh tôi nhẹ.

~ Ma-thi-ơ 11: 28-30

 

 

THẦN YÊU BẠN!

Translate »